Skip to main content
x
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8
Hoạt động trải nghiệm sáng tạo môn Tin Học lớp 8
Theo mục tiêu cụ thể của Sở GD & ĐT, Phòng GD & ĐT huyện Thoại Sơn, của hội đồng bộ môn Tin học cần thúc đẩy và giáo dục học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kỹ năng sống cho học sinh nhằm tăng cường kỹ năng  của các em học sinh trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH dạy học, kiểm tra, đánh giá 2018
V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
Chương trình giáo dục phổ thông tinh giản
RUBRIC đánh giá dự án khoa học mới nhất năm 2018
Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng NL là yêu cầu được đặt ra trong CT tổng thể và CT môn Ngữ văn theo mô hình NL từ sau năm 2018
Chương trình giáo dục phổ thông tinh giản
Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục theo hướng giao quyền tự chủ 2018
Những quan điểm, định hướng nêu trên tạo tiền đề, cơ sở và môi trường pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới giáo dục phổ thông nói chung, đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực người học
Chương trình giáo dục phổ thông tinh giản
Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH thực hiện CT GDPT mới 2018
Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh
Dự án phát triển giáo dục THPT mới 2018
Dự án phát triển giáo dục THPT mới 2018
Sơ đồ hoạt động từng bước của nội dung môn học, hoặc toàn bộ trình tự của các môn học
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhà trường năm 2018
Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhà trường năm 2018
Xây dựng chương trình giáo dục vì vậy sẽ được tiến hành với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, mức độ tham gia tuỳ theo nguồn lực và mối quan tâm
Bảng phân tích, xác định liên đới CT GDPT mới 2018
Bảng phân tích, xác định liên đới CT GDPT mới 2018
Kết quả học khoa học xã hội và nhân văn còn hạn chế, còn bị động trong phát triển các mối quan hệ xã hội; học nặng về nội dung lý thuyết mà thiếu tính vận dụng, còn học lệch
Công cụ mẫu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 2018
Công cụ mẫu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường 2018
Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong SGK hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức
Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018
Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học 2018
Yêu con người, yêu cái đẹp, yêu cái thiện; tôn trọng sự khác biệt giữa con người, nền văn hóa; ghét cái xấu, cái ác; cảm thông, độ lượng; sẵn sàng học hỏi, hòa nhập và giúp đỡ mọi người.
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phương pháp 2018
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phương pháp 2018
Một số vấn đề chung về xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018
Chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình GDPT 2018
Bộ GD&ĐT cũng đã chú trọng bồi dưỡng giáo viên phương pháp dạy học mới – việc này làm từ trước khi bắt tay vào xây dựng chương trình
Nhiều cách giảm tải trong chương trình GDPT mới 2018
Nhiều cách giảm tải trong chương trình GDPT mới 2018
Một ví dụ về tổ chức lại nội dung, điển hình như môn Lịch sử. Chương trình Lịch sử của cả ba cấp khác với chương trình trước đây ở chỗ hầu như không thiết kế đồng tâm từ thấp lên cao
2 tháng xin ý kiến góp ý chương trình GDPT mới 2018
2 tháng xin ý kiến góp ý chương trình GDPT mới 2018
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) bao gồm chương trình GDPT tổng thể và các chương trình môn học
Dự thảo chương trình môn học trong chương trình GDPT mới 2018
Dự thảo chương trình 20 môn học trong chương trình GDPT mới 2018
Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) bao gồm CT GDPT tổng thể và các CT môn học, hoạt động giáo dục (gọi tắt là CT môn học).
Subscribe to Tài liệu đổi mới giáo dục