Skip to main content
x
sử dụng dữ liệu học sinh trong nhiều năm giảng dạy cho HS THPT
Sử dụng dữ liệu học sinh trong nhiều năm giảng dạy cho HS THPT
Chúng tôi tự hào về hệ thống giáo dục đã dành trọn tâm huyết cho lứa tuổi học trò mang đậm dấu ấn thời học sinh khi đứng trước ngưỡng cửa cuối cùng của trung học phổ thông để bước vào cánh cửa Đại học
Bài 2: Phân tích bài học minh họa môn Công nghệ
Bài 2: Phân tích bài học minh họa môn Công nghệ
Tình huống/câu hỏi/lệnh mở đầu của Bài học minh họa nhằm huy động kiến thức/kĩ năng/kinh nghiệm sẵn có nào của học sinh? (Học sinh đã học kiến thức/kĩ năng đó khi nào?)
Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh
Bài 1: Quy trình xây dựng và thực hiện bài học gắn với sản xuất, kinh doanh
Hiểu rõ và vận dụng được Quy trình xây dựng bài học gắn với sản xuất kinh doanh; Thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học gắn với sản xuất kinh doanh.
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công Nghệ năm 2018
Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường môn Công Nghệ năm 2018
Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2 phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học tổ chức
Subscribe to CT GDPT mới - Công nghệ