Skip to main content
x
Mùa nước đổ
Những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ tại Bát Xát, Lào Cai
Những thửa ruộng bậc thang vào mùa nước đổ tại Bát Xát, Lào Cai càng đẹp hơn khi phản chiếu ánh mặt trời.
Subscribe to Myanmar