Skip to main content
x
Chùa Bà Chợ Lớn Quảng Triệu Hội Quán - ảnh xưa tỉnh Quảng Trị
Chùa Bà Chợ Lớn Quảng Triệu Hội Quán - ảnh xưa tỉnh Quảng Trị
Chùa nằm trong khu trung tâm của những người Hoa đầu tiên đến tạo lập nên Chợ Lớn sau này.
Quảng Trị những năm 1972 - nhìn lại ảnh xưa
Quảng Trị những năm 1972 - nhìn lại ảnh xưa
Có hai miếu Thiên Hậu rất giống nhau nếu quý vị nhìn không kỷ sẽ rất dễ bị nhầm lẫn nhé.
Tài liệu tỉnh Quảng Trị của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm
Tài liệu tỉnh Quảng Trị của Phóng Viên Chiến Trường sưu tầm
Quảng Trị 1972 - Đại Lộ Kinh Hoàng. 28 Apr 1972, Near Quang Tri City, South Vietnam --- His Tragic Loss
Không ảnh Quảng Trị - 1967 MACV Advisory Team 4 in the foreground with the Quang Tri Citadel in the background, and Tri Buu village is to the right. (photo by Wohlfert)
Lịch sử hình thành phát triển Tỉnh Quảng Trị
Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng cực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Cổ thành Quảng Trị - Mùa Hè đỏ lửa 1972
Cổ thành Quảng Trị - Mùa Hè đỏ lửa 1972
Người cha dùng chiếc xe đạp đưa hai con nhỏ rời bỏ ngôi nhà khi quân đội miền Bắc tấn công vào Quảng Trị năm 1972
Subscribe to Ảnh xưa - Quảng Trị xưa