Skip to main content
x
Catalog tham khảo hàng Panasonic máy nén khí
Catalog tham khảo hàng Panasonic máy nén khí
Khám phá Panasonic của Quay Máy Nén Series: R Series, P Series, K Series và R2 Loạt ngày hôm nay!
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer JZBS03M/2DES-3
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer JZBS03M/2DES-3
Cụm máy nén dàn ngưng JZBS03M/2DES-3 sử dụng máy nén bán kín của hãng Bitzer (Germany)
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer JZBS04M/2CES-4
Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer JZBS04M/2CES-4
Cụm máy nén dàn ngưng JZBS04M/2CES-4 sử dụng máy nén bán kín của hãng Bitzer (Germany) chuyên dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp.
Subscribe to Cụm máy nén dàn ngưng