Skip to main content
x
Chuyên gia phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn ở Sơn Đoòng
Chuyên gia phát hiện thêm hệ thống hang ngầm bí ẩn ở Sơn Đoòng
Đội thám hiểm dự kiến tìm điểm nối Sơn Đoòng với hang Thung, nhưng thực tế lại khám phá ra một hệ thống hang ngầm hoàn toàn mới.
Subscribe to Quảng Bình