Skip to main content
x

Mai em về ít Bào Ngư Mini hàng thiên nhiên tháng 04. 2022

Table of contents

Mai em về ít Bào Ngư Mini , hàng thiên nhiên chưa qua cấp đông nên giữ nguyên vị ngon ngọt và dinh dưỡng cao.  

Hàng mini thích hợp nấu cháo, nấu súp , xào rau .......hàng s.ống dập đá t.ươi ngon ạ .

#6k/con -- giao từ 20 con #115k

Ship 20k

0933754543 ( Trúc )

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.