Skip to main content
x

Mai chị em ngoài quê Bình Thuận gửi vào được ít NHUM BIỂN

Table of contents

Mai chị e ngoài quê Bình Thuận gửi vào được ít NHUM BIỂN (CẦU GAI ) size CỒ - BAO GẠCH . Vì hàng nhà đánh bắt ko qua trung gian nên giá bao rẻ , e có ít thôi ạ

#20k/c.on ( lớn bằng và hơn cái chén )

Ship từ 5 c.on .

Ăn sống , nướng mỡ hành trứng cút , hấp  hay nấu cháo cho bé đều vô cùng bổ

Nhum em bán đều đã đc làm sạch , mua về mình chỉ sử dụng liền là đc ngay luôn.

Ship Q2 q9 Tđ 20k

Trúc Trúc 0933754543

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.