Skip to main content
x
Trái thanh long Bình Thuận có vỏ quả dày, khi chín màu đỏ
Trái thanh long Bình Thuận có vỏ quả dày, khi chín màu đỏ
Ngày 07/03/2018, Du lịch PN Travel chia sẻ về trái Thanh Long (Dragon Fruit) đặc sản Phan Thiết với tour Phan Thiết. Thanh long Bình Thuận có vỏ quả dày, khi chín màu đỏ có độ bóng cao.
Subscribe to Trái Thanh Long