Skip to main content
x

Đầu ốc khế tươi mai về được 10Kg

Table of contents

ĐẦU Ố.C KHẾ TƯƠ.I mai về đc 10KG ac ai lấy báo em nha em này luộc lên cắt ra cháy tỏi - xào rau muống - xào mì quá tiện lợi luôn Giòn sần sựt ăn mê lắm ✅

=>> 100K / 1kg

Luộc cho lâu để đầu chín - sau đó cắt ra chấm muối ăn hoặc xào bơ tỏi , rau muống , sốt phô mai chấm bánh mình ngon giòn nhứt cái nách

Síp 20 

035 639 0304/ Phạm Vy

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.