Skip to main content
x

Chủ Nhật này em có tháo ao được ít cá rô đồng

Table of contents

Chủ Nhật này em có tháo ao được ít cá rô đồng anh chị nhà mình có ăn thì lên đơn chủ nhật em giao luôn nhé.

Lưu y giúp e : Cá có trứng nhưng em không bao 100% là đều có va sz thì có to có nhỏ xen kẻ ạ.

_ Em bán #80k /1kg  .mua số lượng em có bớt nữa nha.

Ship q9_q2_tđ từ 10_30k tùy xa gần

0933754543 (Trúc )

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.