Skip to main content
x

Mai em về đc 11KG TÔ.M HÙM SỐNG YẾU DẬP ĐÁ

Table of contents

mai em về đc 11KG TÔ.M HÙM SỐNG YẾU DẬP ĐÁ bao ăn bao chắc , thịt trong vắt mã hàng siêu đẹp lâu lắm rồi mới về lại tô.m hùm cho ac vì zá hôm giờ lên cao quá nay hạ lại đc xíu em về liền

=>> #275K / 500g       1kg 540K ( size 3-5con )

Hàng nhà em là sống yếu dập đá tuyệt đối KO ĐI HÀNG NGỘP nên là em bao ăn đến từng sớ thịt bao ốp bao chắc - có lột và vỏ cứng siêu gạch

Síp 20 

035 639 0204/ Phạm Vy

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.