Skip to main content
x

Cánh gà khúc giữa nhà em giao trong tháng 8.2021

Table of contents

Hôm giờ bao nhiêu khách chờ CÁNH GÀ KHÚC GIỮA nhà em. #MAI e về được 1 ít thôi nè

Phần này là phần ngon nhất của cánh luôn đó.

>> Mai e có SẦU( riêng và thái) và CHÔM CHÔM hàng sạch nhà trồng

Ram mặn, chiên giòn… làm món nào cũng ngon hết sẩy

Chỉ #110k/1 kg

----

Thương mời khách lên đơn chiều #MAI e giao nha

033.222.9676 - Nhung Suri

Ship q2-td-q9: 25k

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
  • You can use shortcode for block builder module. You can visit admin/structure/gavias_blockbuilder and get shortcode, sample [gbb name="page_home_1"].
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.