Khung cảnh thanh bình ít người biết của Quảng Ngãi

Thiên Đường Hoang Sơ
Miền Trung

Du lịch Viet Nam

 

Xóm Lân nằm trên cù lao giữa sông Trà, cách bờ bắc sông Trà hơn 200m

Vuông tôm trải dài theo dòng sông Trà Khúc

Ngoài cùng của mũi Ba Làng An

Hồ chứa nước lớn nhất miền Trung

Khá nổi tiếng ở Quảng Ngãi

Đoàn tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn nối đuôi nhau đi qua cây cầu

Thôn Cổ Lũy nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 10 km

Sông Trà Khúc có nguồn thủy sản dồi dào

12 điểm du lịch nổi tiếng